فوتبال حبابی در تهران + قیمت بلیط و آدرس مراکز


فوتبال حبابی ترکیبی از ورزش‌های فوتبال، زوربینگ و سومو است که برای بازیکنان تجربه‌ای مفرح و ایمن را رقم می‌زند.