سفر تفریحی به کشورهای نزدیک


در نزدیکی ایران چندین کشور توریستی قرار گرفته‌اند که برای سفرهای تفریحی مقاصد محبوبی هستند.