تور مجازی گویلین ؛ کوهستانی رویایی در چین


گویلین از شهرهای زیبا و دیدنی کشور چین است. در این قسمت از تورهای مجازی، به کوهستان سرسبز این منطقه سفر خواهیم زد.